20.12.2018

Тремол ООД сертифицира модели касови апарати, които представляват програмна модификация на съществуващите Tremol KL устройства и подлежащи на ъпдейт. Отговарят на изискванията по актуализираната Наредба Н-18/2006 (Обн. ДВ. бр.80 от 28 Септември 2018г.) за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

Сертификати по модели устройства:

Tremol Z-KL V2 - 771/20.12.2018
Tremol ZM-KL V2 - 772/20.12.2018
Tremol ZS-KL V2 - 773/20.12.2018