Тук можете да намерите списък с тестовите ФУ
За допълнителна информация zfplab@tremol.bg, тел. +359 887 377 955 – Евгени Димитров

Интерфейсен кабел за връзка на Zeka KP/LP към PC 15.03.2016 51 KB Изтегли
Преходен кабел за връзка на ZEKA LP с везна ELICOM и компютър 22.04.2010 45 KB Изтегли
DATECS DT15 - ΖΕΚΑ LP 22.04.2010 45 KB Изтегли
Свързване на дисплей DATECS PDP201 към ФПр TREMOL FP05-KL 30.09.2011 55 KB Изтегли
Снимки на интерфейсни кабели за ФУВАС 31.10.2012 1.18 MB Изтегли
RT20 - компютър и везна -ЕКАФП и ФПр ΖΕΚΑ и TREMOL 22.04.2010 49 KB Изтегли
RT21 - баркод четец - ЕКАФП и ФПр ZEKA и TREMOL 22.04.2010 54 KB Изтегли
RT22 - клиентски дисплей - ЕКАФП и ФПр ZEKA и TREMOL 22.04.2010 52 KB Изтегли
RT23 - компютър - ΖΕΚΑ S02/S03 и TREMOL S-KL/SB-KL 22.04.2010 47 KB Изтегли