Тук можете да намерите списък с тестовите ФУ
За допълнителна информация zfplab@tremol.bg, тел. +359 887 377 955 – Евгени Димитров

Инструкция за експлоатация на касов апарат TREMOL M20 instr_TREMOL_M20_V102.pdf 07.04.2020 1.17 MB Изтегли
Инструкция за експлоатация на касов апарат TREMOL M23 instr_TREMOL_M23_V102.pdf 07.04.2020 1.17 MB Изтегли
Инструкция за експлоатация на касов апарат TREMOL S21 instr_TREMOL_S21_V102.pdf 07.04.2020 1.09 MB Изтегли
Инструкция за експлоатация на касов апарат TREMOL A19 Plus instr_TREMOL_A19+_V102.pdf 07.04.2020 1.11 MB Изтегли
Инструкция за експлоатация на касов апарат TREMOL S25 instr_TREMOL_S25_V102.pdf 07.04.2020 1012 KB Изтегли
Инструкция за експлоатация на фискален принтер TREMOL FP07-KL V2 instr_TREMOL_FP07-KL-V2.pdf 07.04.2020 2.02 MB Изтегли
Инструкция за експлоатация на фискален принтер TREMOL FP05-KL V2 instr_TREMOL_FP05-KL-V2.pdf 07.04.2020 1.39 MB Изтегли
Инструкция за експлоатация на фискален принтер TREMOL FP03-KL V2 instr_TREMOL_FP03-KL-V2.pdf 07.04.2020 2.03 MB Изтегли
Инструкция за експлоатация на фискален принтер TREMOL FP01-KL V2 instr_TREMOL_FP01-KL-V2.pdf 07.04.2020 2.65 MB Изтегли
Инструкция за експлоатация на фискален принтер TREMOL FP15-KL V2 instr_TREMOL_FP15-KL-V2.pdf 07.04.2020 1.32 MB Изтегли
Инструкция за експлоатация на фискален принтер TREMOL FP15 instr_TREMOL_FP15.pdf 07.04.2020 1.31 MB Изтегли
Кратка инструкция за работа с касови апарати TREMOL Kratka__instr__TREMOL_KA.pdf 07.04.2020 130 KB Изтегли
Кратка инструкция за работа с касови апарати TREMOL-KL-V2 Kratka_instr_TREMOL_KL-V2.pdf 07.04.2020 90 KB Изтегли
Инструкция за експлоатация на касови апарати TREMOL instr_TREMOL_KA.pdf 07.04.2020 3.33 MB Изтегли
Инструкция за експлоатация на касови апарати TREMOL-KL-V2 instr_TREMOL_KL-V2(1).pdf 07.04.2020 3.23 MB Изтегли
Инструкция за експлоатация на касови апарати TREMOL TOUCH-KL instr_TREMOL_Touch_KL.pdf 07.04.2020 2.47 MB Изтегли
Кратка инструкция за работа с ЕКАФП TREMOL HelpEKAFP.pdf 07.04.2020 355 KB Изтегли
Кратка инструкция за работа с касови апарати TREMOL SB Kratka_instrukciq_za_eksploataciq_TREMOL_SB.pdf 07.04.2020 120 KB Изтегли
Инструкция за експлоатация на касови апарати TREMOL SB Instrukcia_TREMOL_SB.pdf 07.04.2020 1.70 MB Изтегли
Инструкция за електронна търговска везна ACS15 user_manual_ACS(1).pdf 07.04.2020 272 KB Изтегли
Инструкция за експлоатация на фискални принтери TREMOL FP-KL instr_TREMOL_FP-KL.pdf 07.04.2020 1.02 MB Изтегли
Инструкция за експлоатация на касови апарати TREMOL-KL instr_TREMOL_KL.pdf 07.04.2020 1.53 MB Изтегли