Тук можете да намерите списък с тестовите ФУ
За допълнителна информация zfplab@tremol.bg, тел. +359 887 377 955 – Евгени Димитров

Инструкция за експлоатация на касов апарат TREMOL S25 instr_TREMOL_S25.pdf 02.10.2019 3.27 MB Изтегли
Инструкция за експлоатация на фискален принтер TREMOL FP07-KL V2 instr_TREMOL_FP07-KL-V2.pdf 22.04.2019 2.02 MB Изтегли
Инструкция за експлоатация на фискален принтер TREMOL FP05-KL V2 instr_TREMOL_FP05-KL-V2.pdf 22.04.2019 1.39 MB Изтегли
Инструкция за експлоатация на фискален принтер TREMOL FP03-KL V2 instr_TREMOL_FP03-KL-V2.pdf 22.04.2019 2.03 MB Изтегли
Инструкция за експлоатация на фискален принтер TREMOL FP01-KL V2 instr_TREMOL_FP01-KL-V2.pdf 22.04.2019 2.65 MB Изтегли
Инструкция за експлоатация на фискален принтер TREMOL FP15-KL V2 instr_TREMOL_FP15-KL-V2.pdf 03.04.2019 1.32 MB Изтегли
Инструкция за експлоатация на фискален принтер TREMOL FP15 instr_TREMOL_FP15.pdf 03.04.2019 1.31 MB Изтегли
Кратка инструкция за работа с касови апарати TREMOL Kratka__instr__TREMOL_KA.pdf 24.01.2019 130 KB Изтегли
Кратка инструкция за работа с касови апарати TREMOL-KL-V2 Kratka_instr_TREMOL_KL-V2.pdf 24.01.2019 90 KB Изтегли
Инструкция за експлоатация на касови апарати TREMOL instr_TREMOL_KA.pdf 16.08.2019 3.33 MB Изтегли
Инструкция за експлоатация на касови апарати TREMOL-KL-V2 instr_TREMOL_KL-V2(1).pdf 21.01.2019 3.23 MB Изтегли
Инструкция за експлоатация на касови апарати TREMOL TOUCH-KL instr_TREMOL_Touch_KL.pdf 30.03.2016 2.47 MB Изтегли
Кратка инструкция за работа с ЕКАФП TREMOL HelpEKAFP.pdf 24.03.2014 355 KB Изтегли
Кратка инструкция за работа с касови апарати TREMOL SB Kratka_instrukciq_za_eksploataciq_TREMOL_SB.pdf 26.07.2019 120 KB Изтегли
Инструкция за експлоатация на касови апарати TREMOL SB Instrukcia_TREMOL_SB.pdf 21.08.2019 1.70 MB Изтегли
Инструкция за електронна търговска везна ACS15 user_manual_ACS(1).pdf 29.06.2012 272 KB Изтегли
Инструкция за експлоатация на фискални принтери TREMOL FP-KL instr_TREMOL_FP-KL.pdf 11.08.2011 1.02 MB Изтегли
Инструкция за експлоатация на касови апарати TREMOL-KL instr_TREMOL_KL.pdf 07.03.2011 1.53 MB Изтегли