25.01.2019

Тремол ООД разшири списъка на сертифицираните модели касови апарати, които представляват програмна модификация на съществуващите Tremol KL устройства и подлежащи на ъпдейт. Отговарят на изискванията по актуализираната Наредба Н-18/2006 (Обн. ДВ. бр.80 от 28 Септември 2018г.) за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

Сертификати по модели устройства:

Tremol FP01-KL V2 - 780/25.01.2019
Tremol FP05-KL V2 - 781/25.01.2019
Tremol M-KL-V2 - 782/25.01.2019
Tremol S-KL-V2 - 783/25.01.2019